Dansk Svæveflyver Union (DSvU)

Dansk Svæveflyver Union har af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, samt andre opgaver i forbindelse med svæveflyvning.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til unionens sekretariat:

Fasterholtvej 10
7400 Herning
+45 97 14 91 55

Hjemmeside: www.dsvu.dk
e-mail: dsvu@dsvu.net

Regelgrundlag
Sidst opdateret: 10.09.2018