Dansk UL-Flyver Union (DULFU)

Dansk UL-Flyver Union har af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, godkendelse af flyvetilladelser, godkendelse af skoleflyvepladser, samt almindeligt tilsyn vedrørende ultralette flyvemaskiner.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til unionens sekretariat:

Motorflyvningens Fællessekretariat
Søparken 2
9440 Aabybro
Hjemmeside: www.dulfu.dk
e-mail: dulfu@motorflyvning.dk
Tlf.: +45 78782190

Regelgrundlag
Sidst opdateret: 29.08.2019