Modelflyvning Danmark

Modelflyvning Danmark har af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, samt andre opgaver i forbindelse med modelflyvning.

Såfremt henvendelsen drejer sig om erhvervsmæssig flyvning med UAS (Unmaned Aircraft Systems) henvises til droneregler.dk.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til unionens sekretariat:

Modelflyvning Danmark

Kirkeskovvej 1

4660 Store Heddinge

Telefon.: +45 8622 6319

Mandag og onsdag: 16:30-18:30

Web: www.modelflyvning.dk

e-mail: info@modelflyvning.dk

 

Regelgrundlag
Sidst opdateret: 29.08.2019