Unmanned Aircraft Systems (UAS) - Droner

Her på siden kan du læse mere om reglerne for Unmanned Aircraft Systems (UAS) – også kaldet droner – og om, hvordan du ansøger om at blive godkendt droneoperatør

Hvilke regler gælder for flyvning med droner?
Reglerne for droner afhænger af en drones vægt og anvendelse.

Droner, som ikke vejer over 25 kg.
For droner, som ikke vejer over 25 kg, gælder reglerne i BL 9-4, som du finder i boksen til højre. Disse droner er inddelt i 3 kategorier.
 
• Kategori 1A – 0-1½ kg.
• Kategori 1B – 1½-7 kg.
• Kategori 2 – 7-25 kg.

Droner over 25 kg.
Er der tale om en drone der vejer over 25 kg gælder reglerne i luftfartsloven.
Virksomheder/institutioner kan ansøge om dispensation fra både BL 9-4 og luftfartsloven, hvis dronen anvendes til:

• Test og/eller forskning
• Kommercielle formål

Flyvningen skal dog ske under behørig hensyntagen til luftfartens sikkerhed og almene interesser i øvrigt.I AIC B 08/14 kan du finde de specifikke krav og kriterier for at opnå en dispensation fra de gældende regler på området.

Hvordan ansøger jeg om dispensation?

Fra d. 3. juli 2015 overtager dronecentret i Odense, under navnet UAS Test Center Denmark, behandlingen af ansøgninger. Det er en opgave, som Trafikstyrelsen hidtil har stået for. For at søge om dispensation, og dermed blive ’godkendt droneoperatør’, skal du indsende Ansøgningsskema– som findes i højre kolonne Trafik- og Byggestyrelsen på mailadressen: info@tbst.dk

Efterfølgende skal du uploade følgende dokumenter til UAS Testcenter Denmark på følgende adresse http://www.uastestcenter.dk/dispensation:
1. Ansøgningsskema – som findes i højre kolonne alt efter dronens vægt 
2. Dokumentation for tegningsberettigelse (Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) 
3. Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter 
4. Beskrivelse og foto af drone-typen (benævnelse/fabrikant), dimensioner og øvrige tekniske specifikationer, samt en redegørelse for, hvordan de tekniske krav opfyldes 
5. Pilotens navn og personnummer, samt redegørelse for erfaring med flyvning af typen 
6. Kopi af ansvarsforsikring, som skal være i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets forordning (EG) nr. 785/2004 af den 21. april 2004 
7. Virksomhedens driftshåndbog (er ikke det samme som luftfartøjets instruktionsbog), se evt. vejledning i højre kolonne. 

Spørgsmål og svar

Vi opdaterer løbende listen.

Svar på ofte stillede spørgsmål

 

Kontakt
Ved spørgsmål om UAS/Droner

info@tbst.dk

+45 72218800
 

Ved dispensationsansøgning
Send ansøgning til: info@tbst.dk

Sidst opdateret: 29.04.2016