Uddannelse og helbred

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bl.a. ansvaret for certificeringen af personale inden for dansk civil luftfart.

Det medfører bl.a., at vi også godkender uddannelsesvirksomhed og fører tilsyn med de enkelte skoler. Det gælder teoriskoler, flyveskoler, ATS-skoler, skoler for teknisk grunduddannelse og typeuddannelse.

Endelig godkender vi også den interne uddannelse og træning i luftfartsselskaberne.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder også certifikater om helbredsmæssig godkendelse til piloter og giver autorisation til flyvelægerne, som foretager helbredsgodkendelserne.


Sådan ansøger du om et certifikat
Ønsker du at ansøge om et certifikat, skal du udfylde en ansøgningsblanket, som du finder under Trafik-, bygge- og Boligstyrelsens selvbetjening.

Ansøgningen skal sendes til info@tbst.dk.

Du må påregne en behandlingstid af din ansøgning på op til 15 hverdage. For at fremskynde behandlingen, beder vi dig kontrollere at du har et gyldigt Medical Certificate, ratings og sprogniveau.

Ved særligt hastende tilfælde, kan du aftale et møde på telefon 72 21 88 00. Ved den telefoniske henvendelse, vil du blive bedt om at opgive fødselsdato/CPR-nr., eventuelt sagsnummer og en kort beskrivelse af din ansøgning. På det aftale møde, skal huske at medbringe dokumentation for gyldigt Medical Certificate, ratings og sprogniveau.

På de følgende sider, kan du læse mere om de forskellige certifikater, ansøgningsblanketter mv.

Sidst opdateret: 10.09.2018