Forsøg med alternativ varmeafregning skal sætte fokus på indeklimaet i almene boliger
15.05.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der giver almene boligorganisationer mulighed for forsøg i op til tre år med fordeling af udgifterne til varme efter indeklimamåling. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. maj 2017.

Bekendtgørelsen følger op på lov nr. 1559 af 13. december 2016 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om friplejeboliger (Effektivisering, forsøg med varmeregnskaber).

Der har været gennemført et forsøg om dynamiske varmeregnskaber, hvor lejerens ”energiadfærd” er forsøgt knyttet til det leverede indeklima baseret på indeklimamålinger af indetemperatur, luftfugtighed og CO2-indhold som alternativ til måling af varmeforbrug og traditionelt varmeregnskab.

De indhentede erfaringer fra dette forsøg er ikke tilstrækkelige til at indføre regler om fri adgang til fordeling af udgifter til varme mellem lejlighederne på grundlag af en måling af lejerens indeklima. Der mangler særligt erfaringer i forhold til de forskelle i lejernes varmeudgifter (og omfordelinger lejlighederne imellem), der kan opstå i forhold til de gældende regler.

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at almene boligorganisationer kan gennemføre flere forsøg med alternativ måling af energiforbrug m.v. samt forsøg med betaling for realiseret indeklima. Formålet med at afregne varmeudgiften efter målt indeklima er, at motivere lejerne til at vælge et godt indeklima til gavn for lejernes sundhed, såvel som for ejendommens tilstand (især ud fra en fugtbetragtning).

Da forsøg med varmeafregning efter indeklimamåling kan medføre ændringer i varmebetalingen for den enkelte lejer, indebærer det, at beboerne skal inddrages i beslutningen om forsøgsanmodning gennem reglerne om beboerdemokrati.

Link til bekendtgørelsen samt vejledning til ansøgning om forsøg findes i spalten til højre.
Kontakt
Specialkonsulent
Lars Gerstrøm
Sidst opdateret: 15.05.2017