Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler ni mio. kr. til forsøg med landsbypartnerskaber
22.12.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver støtte til syv projekter fra byfornyelsens forsøgspulje 2017. Puljen sætter fokus på nye partnerskaber for udvikling og tilpasning af mindre byer.

I mange danske landkommuner og mindre byer er virkelysten stor og fællesskabet stærkt. Men sam-tidig kan det være en udfordring at tiltrække midler til udvikling af landsbyen, når der skal prioriteres i de offentlige budgetter. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop uddelt midler til en række projek-ter, der skal udbrede mere forpligtende landsbypartnerskaber.

Formålet med projekterne er at udvikle nye måder at samarbejde og finansiere byudvikling på for derved at øge muligheden for at skabe levedygtige landsbyer og boligområder. For at gøre de mange gode idéer mere håndgribelige samt afhjælpe tomme og nedslidte bygninger er alle projekterne bun-det op på en konkret fysisk indsats, som partnerskabet skal stå for.

I Hald vil lokalrådet genkonstituere sig som en landsbyfond, der skal lette den kommunale byrde og forankre indsatser via borgerbudgetter. Andre projekter har fokus på kooperativer, deleøkonomi og byudviklingsråd som platforme for fysiske indsatser.

På Mandø har partnerskabet fokus på øens bygningsarv og kvalitetsturisme, når den bynære lade skal omdannes til fælles lager og værksted, og i Odsherred skal udvikles en model for, hvordan en koope-rativ virksomhed kan sikre boligcirkulation, så ældre kan blive boende i landsbyen og børnefamilier samtidig har mulighed for at bo i området uden nødvendigvis i første omgang at skulle købe en bolig.

Forsøgsprojekterne imødegår og understøtter, at lokale kræfter påtager sig et større ansvar, og at kommuner i stigende grad går fra at være projektleder til projektpartner.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ser frem til at følge de nye løsningsforslag, som skal tjene til bred in-spiration i kommuner, foreninger og andre, der kan se en fordel i at indgå i byudvikling som et bidrage til at skabe vækst.

I spalten til højre finder du link til en oversigt over de syv projekter.
Kontakt
Fuldmægtig
Daniel Zilmer Theisen
Sidst opdateret: 22.12.2017