Udmøntning af puljemidler til forbedring af demensindretning af plejeboliger
15.06.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udmønter 28,65 mio. kr. til i alt 56 ansøgninger til aktiviteter, der skal forbedre plejeboliger og tilknyttede fællesområder, så de bliver mere demensegnede.

I december 2016 indgik regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025. Som led i aftalen blev der afsat midler til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger.

Nu udmøntes midlerne for 2017 og 2018, der i alt udgør 28,65 mio. kr. Midlerne udmøntes til 56 ansøgninger med aktiviteter, der forbedrer plejeboliger og tilknyttede fællesområder, så de bliver mere demensegnede.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i alt modtaget 114 ansøgninger, og der er samlet ansøgt om knap 100 mio. kr.

Formålet med puljen er – via økonomisk støtte til kommuner, boligorganisationer, selvejende institutioner og andre, der driver plejeboligcentre – at styrke indsatsen med at tilvejebringe flere demensegnede plejeboliger, herunder aflastningsboliger.

Puljen skal bidrage til, at det bliver lettere for kommuner, boligorganisationer m.v. at planlægge/foretage mindre ombygninger eller nyindretning af eksisterende plejeboliger, så en større del af plejeboligcentrene tager højde for særlige behov hos beboere med demens og dermed bidrager til øget tryghed og livskvalitet for beboere med demens.
Sidst opdateret: 06.07.2018