Midlertidige indsatser giver bedre byrum
25.09.2018

Rapporten Midlertidighed i byudvikling sætter fokus på muligheder og udfordringer ved brug af midlertidige indsatser i fornyelsen af byrum. Rapporten skal give inspiration og værktøjer til kommuner og borgere i deres arbejde med midlertidig byudvikling.

Rådgivningsvirksomheden GIVRUM har for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet rapporten ”Midlertidighed i byudvikling”, der opsamler erfaringer og præciserer brugen af midlertidige indsatser, når kommuner og borgere står over for at skulle byforny og udvikle et område.

Midlertidighed i byudvikling er en nyere udviklingsmetode til fornyelse og revitalisering af tomme og/eller passive byrum. Metoden er et værktøj til at nytænke brugen af et byrum ved at teste kreative visioner og løsninger for omdannelse i en begrænset periode.

Rapportens formål er at gøre den midlertidige proces mere overskuelig og tilgængelig for kommunale planlæggere, som ønsker at gøre brug af metoden i fremtidig byudviklingsprojekter. Rapporten kan fungere som et inspirationskatalog og opslagsværk, hvori planlæggere kan finde råd om organisering af processen og de juridiske forhold. Rapporten indeholder desuden inspiration og erfaringer i form af fem cases fra danske byer.

Omfanget af brugen af midlertidige aktiviteter i kommunerne kortlægges i rapporten, og den undersøger videre muligheder og udfordringer ved brug af midlertidighed i byudvikling.

Undersøgelsen viser blandt andet, at de kommunale planlæggere overvejende er positive over for de midlertidige indsatser, og flere giver udtryk for at de ønsker at gøre brug af midlertidighed i fremtidige byudviklingsprojekter. Tidligere projekter har dog oplevet en række udfordringer og forhindringer, da midlertidige projekter ofte kan give problemer i forhold til lovgivning og aktiv borgerinddragelse.

De fem cases har haft forskellige karakter og organisationsformer og illustrerer på forskellig vis de udfordringer og løsninger, der har været forbundet med udviklingen og implementeringen af indsatserne i byrummet.

Rapporten er suppleret med en How-to-guide, som vejleder planlæggeren om processen af midlertidige indsatser.

Du finder både rapporten og How-to-guiden via links i spalten til højre.

Samme sted finder du et link til 'Den Gode By', som er den online videndelingsplatform, der omtales i rapport og i How-to guiden.

Kontakt
Fuldmægtig
Josephine  Sandal
Sidst opdateret: 26.09.2018