Nyt Bygningsreglement 2015 (BR15)
16.12.2015

Bygningsreglementet, der stiller krav til byggeri og renovering af bygninger, er udstedt med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2016. Det nye bygningsreglement indeholder primært nye energikrav.

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et nyt bygningsreglement. Bygningsreglement 2015 (BR15) er bl.a. en udmøntning af bygningsdirektivet og energiaftalerne fra 2008 og 2012.

De primære ændringer i BR15 er følgende:
  • Lavenergiklasse 2015 bliver minimumskrav for alt nybyggeri
  • Indførelse af frivillige energiklasser for eksisterende bygninger
  • Ændring af indregning af vedvarende energi i energirammen
  • Stramning af energikrav til vinduer og ophævelse af krav til vinduers overfladetemperatur
  • Tilpasning af BR’s krav til installationer i bygninger til EU’s energikrav til produkter (eco-designforordninger)

Der er desuden gennemført en række tekniske præciseringer og ændringer af korrekturmæssig karakter.

Indtil den 30. juni 2016 er det muligt at anvende bestemmelserne i det nugældende Bygningsreglement 2010 (BR10).
Mere information
Kontakt
Specialkonsulent
Niels Bruss Varming
Sidst opdateret: 17.12.2015