Markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand
25.08.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemfører i efteråret 2017 en proaktiv markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand

Med bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 blev der pr. 1. juli 2016 indført nye regler for markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Den 1. juli 2017 udløb de tidligere VA-godkendelser som dokumentation for byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber.

På denne baggrund gennemfører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i efteråret 2017 en markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand på det danske marked.

Styrelsen udfører den proaktive markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand med henblik på at sikre, at byggevarer af denne art, der markedsføres og sælges i Danmark, er lovlige.

Virksomheder, der markedsfører og sælger byggevarer i kontakt med drikkevand, skal i forbindelse med en markedskontrol på fyldestgørende vis kunne dokumentere, at byggevaren opfylder bekendtgørelsens krav om sundhedsmæssig dokumentation. Dokumentationen kan bestå af enten:

• en dansk GDV-godkendelse
• et tysk DVGW-certifikat
• en hollandsk ATA-godkendelse (Attest Toxicological aspects)/The Kiwa Water Mark
• en svensk typegodkendelse fra enten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut eller Kiwa Sverige

Virksomhederne skal endvidere kunne etablere entydig sporbarhed fra certifikat eller godkendelse til byggevaren.

I forbindelse med markedskontrollen inddrager styrelsen brancheorganisationerne i informationsindsatsen.

Du kan læse mere om udløb af VA-godkendelser samt om reglerne for markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand via de links, du finder i spalten til højre.
Sidst opdateret: 25.08.2017