Notificering af bekendtgørelser om bygningsreglement 2018 og certificeringsordning
12.09.2017

Bygningsreglement 2018 og certificeringsbekendtgørelsen er notificeret, og dermed starter standstill-perioden på tre måneder, hvor EU-Kommissionen og andre medlemsstater har mulighed for at læse og forholde sig til indholdet af bekendtgørelserne.

I maj 2017 sendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et udkast til et nyt bygningsreglementet (BR18) samt en ny bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet i høring.

Med udkastet til BR18 lægges op til en strukturel ændring i forhold til det gældende bygningsreglement. Fremadrettet vil der blive udarbejdet særskilte vejledninger med det formål at tydeliggøre, hvad der er kravtekst, og hvad der er vejledningstekst. Endvidere bliver den hidtidige kapitelinddeling afløst af en emneopdeling, hvor bestemmelserne er opbygget som en bekendtgørelse i mere traditionel forstand med paragrafhenvisninger.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet danner grundlag for at fjerne den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne for derved at skabe en mere effektiv proces i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse. Bekendtgørelsen skal sikre, at der fortsat opretholdes et højt sikkerhedsniveau på brand- og konstruktionsområdet, når den tekniske byggesagsbehandling i kommunen afskaffes.

BR18 og certificeringsbekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. Der vil være en overgangsperiode til og med 30. juni 2018, hvor det vil være muligt at anvende de hidtidige bestemmelser.

I spalten til højre finder du link til notificeringerne og link til høringen ifm. BR18, herunder høringsnotat.
Kontakt
Fuldmægtig
Anne-Sofie Bang Lassesen
Fuldmægtig
Emil Engel Magnussen
Sidst opdateret: 04.12.2017