Nye retningslinjer om erhvervsmæssig brug af droner
20.03.2014

Trafikstyrelsen har udsendt nye retningslinjer (AIC B 08/14) omhandlende den erhvervsmæssige brug af ubemandede luftfartøjer i Danmark. Reglerne indebærer blandt andet en række nye afstandskrav.

De nye retningslinjer er udarbejdet på baggrund af erfaringer, som Trafikstyrelsen gennem sin kontakt med branchen har opnået på området. Nedenfor er nogle af de væsentligste ændringer beskrevet:

  • Afstandskravet i forhold til det såkaldte flyve- og sikkerhedsområde for lette droner (0-7 kg) er med de nye regler lempet, og skal nu svare til en radius på 2 x flyvehøjde på hele ruten - dog min. 15 meter og max. 50 meter.
  • Der er tilføjet et krav om en afstand på 150 meter til Kongehusets ejendomme, politistationer, fængsler/arresthuse, militære installationer og lignende.
  • Der er tilføjet et krav om en afstand på 200 meter til uheldssteder, hvor politi, sikkerheds- og redningsmandskab arbejder.
  • Der er indført et krav om, at der skal indføres et beskrevet uddannelsesprogram i virksomhedens driftshåndbog. Kravet skal sikre, at alle dronepiloter har modtaget den nødvendige træning i forhold til de manøvrer og operationstyper, som udføres.
  • Med de nye regler kan der gives dispensation for kategori 2 droner (7-25 kg) ved flyvning indenfor et tættere bebygget område, dog skal flyve- og sikkerhedsområdet minimum være 50 meter, og skal tilpasses type af luftfartøj, hastighed og operation (dette gælder kun multirotorsystemer).

AIC B 08/14 erstatter de tidligere retningslinjer i AIC B 22/12. Du finder den nye AIC og de gældende bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer (BL 9-4) i boksen til højre.

Mere information
Sidst opdateret: 27.03.2014