Trafikstyrelsen politianmelder Danmarks Radio
16.07.2014

Da DR igen har fløjet ulovligt med en drone, har Trafikstyrelsen anmodet politiet om at gå ind i sagen.

Danmarks Radio modtog allerede sidste år en indskærpelse, da man havde fløjet ulovligt med en drone.

”Det er meget frustrerende som myndighed, når vi oplever en ligegyldighed med loven. Og når det er gentagne gange, er vi naturligvis nødsaget til at reagere. Derfor har vi i dag anmeldt DR til politiet,” oplyser kommunikationsmedarbejder Mads Gundelund Gerlach.

Det seneste eksempel på overtrædelsen af luftfartsloven var i forbindelse med en vejrudsendelse den 6. juli, hvor Danmarks Radio sendte en drone op over et sommerhusområde. En klokkeklar overtrædelse af loven.

”Vi er udmærket klar over, at der er nogle fantastiske muligheder for at lave billeder ved hjælp af droner, men der er ingen undskyldning for at bryde loven. Og når man som medievirksomhed allerede har fået en advarsel, men alligevel vælger at bryde loven, så er vi nødsaget til at få sat en stopper for det," forklarer Mads Gundelund Gerlach og fortsætter:

”Droneteknologien er inde i en rivende udvikling, hvor alt går meget stærkt. Men derfor skal man altså tænke sig om og overholde loven. For hvis man pludselig mister kontrollen over sin drone, så kan det få ganske alvorlige konsekvenser, hvis den ryger ned i hovedet på en forbipasserende.”

Trafikstyrelsen har oprettet et dialogforum med dronebranchen, hvor de får mulighed for at komme til orde. En af de frustrationer, der ofte bliver nævnt er, at der er mange, der ikke overholder loven, hvilket er med til at tage brødet ud af munden på de lovlige operatører.


Regler for droneflyvning

  • Afstanden til bymæssig bebyggelse og større offentlig vej skal være mindst 150 m.
  • Flyvningen skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare, og således at omgivelserne påføres så ringe ulempe som muligt.
  • Flyvehøjden må højst være 100 m over terræn.
  • Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må ikke overflyves.
  • Afstanden til banen/banerne på en offentlig flyveplads som angivet på Kort & Matrikelstyrelsens kort (kort 25 eller 1:50.000) skal være mindst 5 km.
  • Afstanden til banen/banerne på en militærflyvestation som angivet på Kort & Matrikelstyrelsens kort (kort 25 eller 1:50.000) skal være mindst 8 km.

Sidst opdateret: 16.07.2014