Projektet "Meld en sær regel" gav resultater
14.11.2014

Efter indspil fra branchen i forbindelse med projektet ”Meld en sær regel” ændrer Trafikstyrelsen en række regler på privatflyvningsområdet. Styrelsen vil nu videreføre projektets arbejdsmetode til andre områder.

Trafikstyrelsen har løbende fokus på at forenkle regler og sørge for, at de er tidssvarende, og her er det et vigtigt værktøj at høre fra branchen selv, hvor skoen trykker. Derfor har Trafikstyrelsen gennemført projektet ”Meld en sær regel” på privatflyvningsområdet, hvor branchen blev inviteret til at komme med forslag til ændringer af regler på området.

Trafikstyrelsen modtog i alt 33 forslag til ændringer af konkrete regler.

Da vi åbnede døren for indspil fra branchen, oplevede vi straks en positiv interesse omkring projektet. De input, styrelsen har modtaget, har generelt været velbegrundede, så det har været en god hjælp og et godt dialogredskab. Vi kan ikke imødekomme samtlige forslag, men vi vil ændre en række regler på baggrund af branchens indspil,” lyder det fra direktør i Trafikstyrelsen, Carsten Falk Hansen.

Projektet blev brugt som et led i styrelsens arbejde med at gennemgå regelsættet for privatflyvningsområdet, men er en del af større projekt i Trafikstyrelsen, der har til formål at sikre tidssvarende regulering på hele styrelsens område.

I Trafikstyrelsen arbejder vi med regulering inden for mange forskellige områder, og det er vigtigt hele tiden at se på, hvordan vi forbedrer reguleringen, så den er klar, effektiv og så lidt byrdefuld som muligt. Vi hører altid branchen, inden vi ændrer i eller laver nye regler, men i forbindelse med det her projekt, ville vi gerne se, hvad der skete, hvis vi mere bredt spurgte ind til et helt område,” fortæller Carsten Falk Hansen.
Mere information
Sidst opdateret: 17.11.2014