Planlægger du at give en drone i julegave?
10.12.2014

Så læs lige her, inden du går i gang.

Julen er over os, og skulle der gemme sig en drone under juletræet, eller planlægger du selv at give en, så er det vigtigt, at du sætter dig ordentligt ind i reglerne på området.

De nye muligheder for at få fingrene i en moderne gadget er for alvor kommet over os. Og begejstringen er meget forståelig.

Vicedirektør i Trafikstyrelsen, Jesper Rasmussen, fortæller:

Vi kan godt forstå, at droner er blevet populære. For de er indbegrebet af en rigtig drengedrøm. Men man skal være opmærksom på, at der er nogle klare regler på området. Ikke for at genere, men for at beskytte almindelige mennesker. Hvis man rammer nogen eller kommer til at tage billeder af naboen, så koster det, viser de seneste domme på området.

Almindelige familieforsikringer dækker ikke skader ved droneulykker, så regningen kan blive meget stor for ejeren, hvis man rammer nogen.

Han forklarer, at man af disse grunde ikke må flyve i byer og villakvarterer, ligesom der også er forbud mod flyvning i nærheden af lufthavne og andre kritiske steder.

"Der er masser af muligheder for at få mange gode stunder med sin drone, hvis man bare sørger for at overholde reglerne og flyve ude på åben mark væk fra veje og huse,” udtaler han.   

Generelle regler for flyvning med droner:

  • Flyvningen skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare, og således at omgivelserne påføres så ringe ulempe som muligt.

  • Afstanden til bymæssig bebyggelse og større offentlig vej skal være mindst 150 m.

  • Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må ikke overflyves.

  • Flyvehøjden må højst være 100 m over terræn.

  • Afstanden til startbanerne på en offentlig flyveplads skal være mindst 5 km.

  • Afstanden til startbanerne på en militærflyvestation skal være mindst 8 km.

  • De særligt følsomme naturområder, der er nævnt i BL 7-15, blandt andet Vadehavet, må ikke overflyves. Se BL 7-15 i boksen til højre.

Mere information
Sidst opdateret: 01.02.2018