Høring over ændringer til bestemmelser om lufttrafikregler og procedurer for tale-radiokommunikation
29.06.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til nye udgaver af BL 7-1 (Bestemmelser om lufttrafikregler), BL 7-14, (Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation) og BL 7-100 (Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen). Fristen for høringen er den 15. august 2017.

Ændringerne i de nye udkast til BL’er har baggrund i EU-forordning 2016/1185 (ændring til forordning 923/2012). Forordningen er tredje og sidste fase af gennemførelsen i EU-retten af ICAO’s lufttrafikregler og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og procedurer (SERA-forordningen).

Den tredje fase vedrører først og fremmest reglerne om procedurer for tale-radiokommunikation, som i Danmark hidtil har været gennemført i BL 7-14. Som følge af EU-reglerne skal BL 7-14 saneres.

Desuden er der behov for at justere BL 7-100. Denne BL fastsætter supplerende bestemmelser til SERA-forordningen, idet SERA-forordningen netop tillader sådanne nationale supplerende regler på visse områder.

Endelig er det nødvendigt med nogle konsekvensændringer og andre mindre ændringer i BL 7-1 om lufttrafikregler, som primært gælder for Færøerne og Grønland, men som dog indeholder enkelte bestemmelser gældende for Danmark, som ikke er reguleret i SERA-forordningen.

Fristen for høringen er den 15. august 2017.

Du finder link til høringen i spalten til højre.
Mere information
Kontakt
Specialkonsulent
Per Strand
Sidst opdateret: 29.06.2017