Styrelsen skærper praksis vedr. politianmeldelser af flyselskaber
29.06.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil fremover fastholde sin politianmeldelse af et flyselskab, hvis selskabet ikke har overholdt fristen for udbetaling af kompensation til flypassageren – også selvom kompensationen efterfølgende udbetales. Den ændrede praksis skal tilskynde flyselskaberne til at betale kompensationen inden for fristen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behandler klager over forsinkede eller aflyste flyrejser samt boardingafvisninger, når flyselskabet har afvist en klage fra en passager.

Styrelsen kan træffe afgørelse om, at et flyselskab skal udbetale kompensation til passagerer, og selskabet har herefter 4 uger til at betale beløbet. Hvis selskabet ikke betaler inden for fristen, vil styrelsen sende en rykker til selskabet med anmodning om betaling. Hvis betalingen fortsat udebliver bliver selskabet anmeldt til anklagemyndigheden med anmodning om en straffesag og en bøde på henholdsvis 10.000/20.000 pr. passager afhængig af rejsens længde.

I mange tilfælde bevirker dette, at flyselskabet betaler kompensationen til passagerne, og styrelsen trækker derfor sin anmeldelse af flyselskabet tilbage. De seneste tre år har styrelsen sendt over 200 politianmeldelser til anklagemyndigheden og omkring halvdelen af anmeldelserne har styrelsen trukket tilbage på grund af udbetalt kompensation.

For at sikre, at flyselskaberne bliver bedre til at betale den kompensation, passagererne har krav på, ændrer styrelsen nu praksis, så anmodningen om at indlede en straffesag opretholdes.  Det vil dog altid være anklagemyndigheden, der foretager den endelige vurdering af, hvorvidt en sag skal opretholdes eller ej.

Læs mere om flypassagerers rettigheder på Flypassager.dk.

Sidst opdateret: 29.06.2018