Revideret Cabotagevejledning
17.07.2013

Trafikstyrelsen har udarbejdet en revideret Cabotagevejledning, der er gældende fra og med den 1. september 2013.

Cabotagevejledningen er revideret bl.a. som følge af en ændring af godskørselsbekendtgørelsen pr. 1. september 2013, hvor der sker en præcisering af definitionen af en ”international tur” ved cabotagekørsel og af en cabotagetur. Ændringen af bekendtgørelsen er et af de initiativer, som transportministeren har igangsat for at dæmme op for ulovlig cabotagekørsel, efter at det såkaldte Cabotageudvalg med repræsentanter fra branchen i maj i år afleverede sin rapport til transportministeren.

Vejledningen vil blive revideret på ny, når der opstår behov herfor.

Mere information
Cabotagevejledning 2013 
Sidst opdateret: 07.12.2015