Trafikstyrelsen tager endelig risikovurdering om IC4 til efterretning
19.05.2014

I torsdags modtog Trafikstyrelsen, som aftalt, den efterspurgte endelige risikovurderingsrapport fra DSB om brud på aksellejekasser i IC4. Rapporten er udarbejdet af en uvildig 3. parts specialist, en såkaldt assessor.
Assessor vurderer, at der ikke er et sikkerhedsproblem med driften af IC4 med det nuværende overvågnings-setup. Det udtrykkes i assessors rapport, at sikkerhedssystemet, som det er nu, er på et meget højt niveau. Bl.a. inspiceres togene meget hyppigt for evt. revnedannelser.

På baggrund af rapporten finder Trafikstyrelsen, at DSB varetager sikkerheden i den daglige drift med IC4 tilfredsstillende.

DSB skal i den kommende tid finde årsagerne til bruddene, så man kan løse problemet og overgå til en mere normal inspektionshyppighed. Vicedirektør i Trafikstyrelsen, Jesper Rasmussen, udtaler:

”Den uvildige risikovurdering, som vi har modtaget, er meget klar. Den udtaler, at der er et meget højt sikkerhedsniveau for driften af IC4, og at de forholdsregler, som DSB har taget, er tilfredsstillende for en sikker drift. Det har vi naturligvis også en forventning om, at der skal være, så vi tager rapporten til efterretning. Vi forventer, at DSB i den kommende tid arbejder på at finde årsagerne til revnedannelserne, så IC4-togene kan komme til at køre i et mere normalt driftsregime. Det arbejde vil vi følge tæt. ”
Mere information
Sidst opdateret: 19.05.2014