Nye regler om indberetning af ulykker på letbaneområdet
27.09.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om indberetning af ulykker på letbaneområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og skal sikre, at styrelsen får indsigt i sikkerhedsniveauet på de kommende letbaner.

Med den nye bekendtgørelse skal de kommende letbaner indberette data om ulykker én gang årligt, ligesom på jernbaneområdet. Forskellen på de to områder er imidlertid, at letbanerne kun skal indberette ulykker og ikke samtlige hændelsesdata. Dette skyldes, at letbanerne ikke er omfattet af kravet i sikkerhedsdirektivet om indberetning af data til EU.

Den nye bekendtgørelse indeholder krav om:

  • Indberetning af ulykker for det foregående kalenderår skal ske én gang om året og senest den 1. marts.
  • Indberetningen skal ske elektronisk via Trafik- og Byggestyrelsens indberetningsskema og skal indeholde alle påkrævede oplysninger.


Se den fulde bekendtgørelse på Retsinformation.dk via linket i højre kolonne.
Kontakt
Fuldmægtig
Malene Gøttske
Sidst opdateret: 27.09.2016