Arriva skal fortsætte togtrafikken i Midt- og Vestjylland
12.03.2009

Arriva har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved genudbuddet af togtrafikken i Midt- og Vestjylland. Selskabet kommer derfor fortsat til at stå for kørslen fra 2010 til 2018. Togtrafikken drives i dag af Arriva på en kontrakt, der løber frem til december 2010.

Nyt materiel, forbedret servicekoncept og statslig besparelse
Fra kontraktperiodens start vil de resterende op til 30 år gamle MR togsæt blive erstattet af 11 nye Lint-tog af den type, der allerede kører på strækningerne. Med de nye tog kommer der trådløst internet på alle afgange ligesom der installeres gratis internet og nye informationsstandere på alle standsningssteder. De i dag benyttede Lint-tog vil blive opgraderet med bl.a. bedre sæder og flere computer-strømstik.

Passagerer mellem Esbjerg og Varde kan se frem til flere afgange, idet betjeningen udvides fra den nuværende betjening på to tog i timen i myldretiden, til at omfatte to tog i timen i hele tidsrummet ca. 6-18 mandag til fredag på strækningen Esbjerg-Varde.

Med indgåelsen af den nye kontrakt indføres endvidere regionale lyntog mellem Herning og Århus på hverdage i dagtimerne. Med regional-lyntogene kan passagerer, der rejser hele vejen mellem Herning og Århus se frem til en tidsbesparelse på op til 18 minutter. Samtidig bliver der færre stop på de mindre mellemstationer.

Samtidig med nyt materiel og forbedret servicekoncept, giver genudbuddet besparelser for staten på godt 10 % af driftstilskuddet, svarende til omkring 20 mio. kr. årligt fra kontraktstart.

Udbud med god international konkurrence
Udbuddet resulterede i tilbud fra de tre selskaber Arriva Tog A/S, DB Regio AG og First Jylland ApS (ejet af First Rail Holding Ltd og DSB).

For at udpege vinderen har Trafikstyrelsen evalueret tilbuddene ud fra tre overordnede kriterier: Pris vægtet med 50%, kvalitet vægtet 30% og leveringssikkerhed vægtet med 20%.

Til udbuddet har været tilknyttet et uafhængigt rådgivende ekspertpanel, der har haft til opgave at vurdere, om Trafikstyrelsen har efterlevet det beskrevne tilbudsgrundlag - herunder især at de beskrevne procedurer i evalueringsprocessen er fulgt.

Jeppe Gaard, trafikchef i Trafikstyrelsen, glæder sig over den effektive konkurrence, udbuddet har skabt:

”I Trafikstyrelsen er vi som statens trafikkøber meget tilfredse med, at det er lykkedes at tilrettelægge et attraktivt udbud, hvor tre store operatører afleverede professionelle og stærke tilbud på opgaven. Vi har derfor kunnet sikre kunderne en fortsat udvikling af togtrafikken i Midt- og Vestjylland – til den rigtige pris for staten”, siger Jeppe Gaard.

Arriva Tog A/S indgår en såkaldt nettokontrakt med staten, hvor operatøren modtager billetindtægter fra passagererne samt en betaling fra staten for at sikre den ønskede kvalitet i betjeningen. Trafikkontrakten indeholder endvidere incitamentsordninger med bod/bonus knyttet til regularitet og kundetilfredshed samt en driftsstartbonus.


8-årig kontrakt
Den nye kontrakt på togtrafikken i Midt- og Vestjylland løber over otte år fra 2010-2018. Trafikstyrelsen har desuden option på at forlænge kontrakten yderligere 2 år frem til december 2020.
Kontrakten forventes underskrevet efter en stand-still periode på 10 dage.

Konkret omfatter genudbuddet togtrafik på strækningerne Tønder-Esbjerg, Esbjerg-Skjern, Skjern-Århus, Århus-Struer, Struer-Skjern og Struer-Thisted, og som option den grænseoverskridende trafik mellem Tønder og Niebüll.

Samlet set er der hvert år tale om godt 7,5 millioner togkilometer og ca. 6 millioner passagerer.

 

Sidst opdateret: 24.01.2014