Ny organisering af trafikkøb
22.06.2012

Transportministeriets opgaver vedrørende forberedelse, indgåelse og opfølgning i forhold til kontrakter på jernbane- og færgeområdet samles fremadrettet i ministeriets departement.

Som led heri overtager departementet de nuværende opgaver og ressourcer i Trafikstyrelsen vedrørende gennemførelse af udbud, indgåelse af kontrakter og udførelse af tilsyn med kontraktopfyldelsen i forhold til operatører på jernbanestrækninger og færgeruter.

Flytningen af opgaverne til departementet indebærer, at der skabes en klarere adskillelse mellem sikkerhedsmyndigheden og udbudsmyndigheden på jernbaneområdet. Fremadrettet vil udbuds- og kontraktmyndigheden ligge i departementet, medens sikkerhedsmyndigheden vil ligge i Trafikstyrelsen.

Der er af Trafikstyrelsen hidtil i forbindelse med en række udbud blevet anvendt ekspertpaneler til afgørelse af, hvem der tilkendes kontrakten efter afholdt udbud. Flytningen af opgaverne indebærer ikke nogen ændring heraf.

Ændringerne af organisering og overflytning af ressourcer vedrørende udbud og kontrakter sker med virkning fra den 1. september 2012.

Sidst opdateret: 10.04.2013