Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget 13 ansøgninger om tilskud fra ’Pulje til investering i kollektiv bustrafik’
04.09.2018

Med de indkomne ansøgninger er der søgt om tilskud for i alt godt 65 mio. kr. Ansøgningerne repræsenterer en bred vifte af tiltag til en forbedret kollektiv trafik – herunder forbedret fremkommelighed, forbedringer af stoppesteder, ny busterminal og meget mere.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer nu ansøgningerne, og på baggrund heraf sender styrelsen en indstilling til transport-, bygnings- og boligministeren, som herpå drøfter indstillingen med forligskredsen bag aftalen om "Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik" af 10. februar 2017.

Der er 95 mio. kr. til uddeling i denne runde, og forligskredsen beslutter, hvilke projekter der vil få tildelt støtte.

I spalten til højre finder du et pdf-dokument med en oversigt over alle ansøgningerne.
Kontakt
Fuldmægtig
Sine Amelung
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Sidst opdateret: 07.09.2018