Syn af køretøjer

Alle køretøjer skal være godkendt, før de må tages i brug. Det gælder også påhængs- og sættevogne til biler og motorcykler samt campingvogne.

Godkendelsen kan enten bestå af en EF-typegodkendelse eller en godkendelse ved syn. Der findes imidlertid flere former for syn; periodisk syn, registreringssyn og andre syn.

Periodisk syn
Det periodiske syn er et syn, som dit køretøj skal gennemgå regelmæssigt. Trafik- og Byggestyrelsen sender dig en indkaldelse 8 uger inden synsfristen. Hvornår dit køretøj bliver indkaldt afhænger bl.a. af, hvilken type køretøj du har. Eksempelvis skal en almindelig personbil til periodisk syn første gang fire år efter første indregistrering og herefter hvert 2. år. Læs mere under periodisk syn.

Registreringssyn
Dit køretøj skal til registreringssyn, når:

 1. Det skal indregistreres (f.eks. når du har købt et udenlandsk køretøj eller når køretøjet har været afmeldt i mere end 1 år)

 2. Der er foretaget konstruktive ændringer ved køretøjet (f.eks. montering af anhængertræk eller der er foretaget ændringer ved motor, bremser, styretøj mv.)

 3. Det skal ejerskiftes (dette gælder kun, hvis køretøjet ikke i forvejen har en gyldig godkendelse fra et periodisk syn).

Læs mere under registreringssyn.

Andre syn
Andre syn omfatter omsyn og § 2, stk. 2 syn.

 • Omsyn
  Dit køretøj skal til omsyn, hvis det har fået synsresultatet "kan godkendes ved omsyn". Du skal i denne forbindelse få fejlene repareret og dit køretøj omsynet og godkendt inden 33 kalenderdage. Dit køretøj er først lovligt, når det er blevet endeligt godkendt.

 • § 2, stk. 2 syn
  Hvis politiet bliver opmærksom på alvorlige fejl på dit køretøj, kan de indkalde dit køretøj til syn ifølge § 2, stk. 2 i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Læs mere under om omsyn og § 2, stk. 2 syn under Andre syn.

Hvad bliver tjekket ved et syn?
Fælles for alle synstyperne er, at de er et kontroltjek af, om køretøjet er i god stand i henhold til loven om godkendelse og syn af køretøjer. Køretøjet bliver således synet for fejl, der kan påvirke vores miljø og sikkerheden på vejene.

 1. Sikkerheden
  For at sikre sikkerheden på vejene, bliver der foretaget en kontrol af køretøjets styreapparat, bremser, dæk, lygter, signalapparat, reflekser og bærende dele, som bl.a. hjulophæng og støddæmpere.

 2. Miljøet
  For at sikre et bedre miljø, bliver der foretaget en kontrol af køretøjets røg-, kulilte- og støjudledning. Du kan læse mere om reglerne for køretøjers støj- og partikeludledning under menupunktet Grøn transport.

Et syn er altså ikke er en total bedømmelse af køretøjets generelle tilstand eller en afdækning af dets økonomiske værdi.

Sidst opdateret: 11.07.2016