Udviklingsplaner

Ny bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder træder i kraft den 1. december 2018.
Læs mere...

Dine rettigheder som flypassager

På flypassager.dk har styrelsen samlet information om flypassagerers klagemuligheder og rettigheder.
Gå til flypassager.dk

Hold dig opdateret...