Tillykke med din nye drone
Her kan du læse om reglerne for flyvning med droner i Danmark.

Det er dig, som pilot, der er ansvarlig for at reglerne overholdes. Du skal derfor være klar over følgende droneregler. Du finder reglerne i Bestemmelser for Luftfart – BL 9-4 og i Lov om tv-overvågning.
Dronereglerne:

  • Droneføreren er ansvarlig for voerholdelse af gældende regler for fotografering på offentlige og private steder.
  • Maksimal tilladt flyvehøjde er 100 m og du skal hele tiden kunne se dronen.
  • Droner over 7 kg må kun flyve fra godkendt modelflyveplads og kræver en ansvarsforsikring.
    Droner må maksimalt veje 25 kg.
  • Overflyvning af mennesker er ikke tilladt, og andres liv og ejendom må ikke udsættes for fare.
  • Afstand til banerne på på offentlige flyvepladser skal være mindst 5 km og ved militære flyvestationer mindst 8 km.
  • Afstand til større offentlig vej og bymæssig bebyggelse skal være minimum 150 m.
  • Overflyvning af tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser er ikke tilladt.
  • Droner skal vige for alle bemandede fly.
Kontakt

info@tbst.dk
Tlf.: 7221 8800

For professionelle

Er du professionel droneoperatør og ønsker at opnå særlig tilladelse til fx kommerciel brug af droner i bymæssig bebyggelse, skal du certificeres som droneoperatør.

Læs mere om erhvervsflyvning med droner