Områdefornyelse

Den offentlige støtte til områdefornyelse kan medvirke til at sætte en økonomisk udvikling af et problemramt byområde i gang.

Kommuner kan træffe beslutning om gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder med et væsentligt behov for bymæssig udvikling og en flerhed af væsentlige problemer.

Kommunen kan afholde udgifter til bl.a. at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang.

Det er en forudsætning for en områdefornyelse, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der ske en ansvarliggørelse af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, der sikrer en fortsat udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører.

Områdefornyelse er beskrevet i lov om byfornyelse og udvikling af byer i kapitel 2.

Kommunen træffer beslutning om områdefornyelse. Kommunen kan indenfor sin andel af den statslige udgiftsramme, der uddeles af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, afholde udgifter i forbindelse med en beslutning om områdefornyelse. Kommunen kan få refusion for op til 50 pct. af deres udgifter i forbindelse med områdefornyelsen.

Få overblik over projekter

Siden 2004 har de danske kommuner, med støtte fra lov om byfornyelse og udvikling af byer, igangsat mere end 100 områdefornyelsesprojekter.


Få et overblik over de enkelte projekter på byfornyelsesdatabasen.dk

Relevante udgivelser

Hent Vejledning om områdefornyelse (nyt vindue)

Hent Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse (nyt vindue)

Hent Områdefornyelsen fortæller (nyt vindue)

Hent 66 nyere byrum - et inspirationskatalog (nyt vindue)

Hent investeringsredegørelse (nyt vindue)
Kontakt
Fuldmægtig
Daniel Zilmer Theisen
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 19.06.2019