Udbud i styrelsen

Reglerne for udbud i staten indebærer blandt andet, at opgaver, som vil kunne udføres af eksterne leverandører, med passende mellemrum sendes i udbud.

Udbud i Trafikstyrelsen

Regler for udbud i staten indebærer, at statsinstitutioner skal gennemgå deres opgaveportefølje for at identificere de opgaver, der er udbudsegnede.

Hvorvidt en opgave er udbudsegnet, afhænger blandt andet af om der er tale om en myndighedsopgave, om opgaven har en tilstrækkelig volumen, om opgaven kan kravspecificeres, om andre offentlige myndigheder har udbudt opgaven med gode resultater, og om der er et velfungerende marked at udbyde opgaven på.

Som privat leverandør kan du søge vejledning i udbudspolitikken via linket på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside. 

Relevante links

Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Gå til udbudsloven på Retsinformation.dk (nyt vindue)

Gå til Cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver på Retsinformation.dk (nyt vindue)

Gå til Vejledning om cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver på Retsinformation.dk (nyt vindue)

Aktuelle udbud

Der er på nuværende tidspunkt ingen udbudsprojekter i styrelsen.