Ledelsesgruppen

Her finder du en oversigt over styrelsens direktion samt kontorcheferne for de forskellige fagenheder.

Direktion


Vakant
Direktør


Kåre Clemmesen
Konstitueret direktør
Luftfart og IT


Christian Vesterager
Vicedirektør
Bane, Plan og Security samt Ledelsessekretariatet, Minksekretariatets 2. instans og Bornholms Lufthavn


Tina Henriksen
Økonomichef
Økonomi, Taksationssekretariatet, Minksekretariatets 1. instans og Bornholms Lufthavn

Stabsfunktioner


Sisse Tønnes Hertz
IT-chef


Lars Bang Meile
Sekretariatschef


Tina Henriksen
Økonomichef

Luftfart


Lars Korsholm
Kontorchef, Luftfart 1


Michael Dela
Kontorchef, Luftfart 2


Henrik Ellermann
Kontorchef, Luftfart 3


Line Theil Elikofer
Kontorchef, Luftfart 4

Bane, Plan og Security


Jan Albrecht
Kontorchef, Plan og Klima


Anders Windfeldt Jensen
Kontorchef, Security og Cyber


Laura Meyer Harrison
Kontorchef, Bane

Taksationssekretariatet og Minksekretariatets 1. og 2. instans


Line Toftbjerglund Laursen
Sekretariatschef, Taksationssekretariatet


Kirsten Thomsen
Kontorchef, Minksekretariatets 1. instans


Birgitte Østergaard Simonsen
Sekretariatschef, Minksekretariatets 2. instans

Bornholms Lufthavn


Jimmi Holm Hansen
Lufthavnschef, Bornholms Lufthavn

Senest opdateret 03-07-2023