Cyber

Cyberstrategi transport

Den decentrale cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS) i transportsektoren er virksomheders og organisationers kontaktpunkt til transportmyndighederne for sager vedrørende cyber- og informationssikkerhed. 

Læs mere

Hændelseshåndtering

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du som transportvirksomhed bliver ramt af et cyberangreb.

Læs mere

Mødefora

Trafikstyrelsen mødes løbende med aktører fra transportbranchen for at drøfte og dele viden om emner vedrørende cybersikkerhed.

Læs mere

Regulering

Trafikstyrelsen regulerer og vejleder om forhold for cybersikkerheden for aktører i transportsektoren, og fører tilsyn med, at reglerne bliver overholdt.

Læs mere

Risiko- og sårbarhedsvurderingsværktøj

Trafikstyrelsen har udarbejdet et værktøj som transportvirksomheder og andre virksomheder kan anvende til at gennemføre risiko- og sårbarhedsvurderinger.

Læs mere

NIS2

NIS2-direktivet stiller krav til myndigheder og større virksomheder om forebyggelse og håndtering af cybertrusler, og det ventes at træde i kraft i Danmark den 1. januar 2025.

Læs mere