Cyber

Cyberstrategi transport

Den decentrale cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS) i transportsektoren er virksomheders og organisationers kontaktpunkt til transportmyndighederne for sager vedrørende cyber- og informationssikkerhed. 

Læs mere

Hændelseshåndtering

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du som transportvirksomhed bliver ramt af et cyberangreb.

Læs mere

Mødefora

Trafikstyrelsen mødes løbende med aktører fra transportbranchen for at drøfte og dele viden om emner vedrørende cybersikkerhed.

Læs mere

Regulering

Trafikstyrelsen regulerer og vejleder om forhold for cybersikkerheden for aktører i transportsektoren, og fører tilsyn med, at reglerne bliver overholdt.

Læs mere

Risiko- og hændelsesvurderinger

Trafikstyrelsen har udarbejdet et værktøj som transportvirksomheder kan anvende til at gennemføre risiko- og sårbarhedsvurderinger.

Læs mere