Om Styrelsen

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med arbejdsopgaver, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder.

Organisation

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med over 400 medarbejdere. Trafikstyrelsen har en bred opgaveportefølje, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder.

Læs mere

Strategisk grundlag

Vi arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport i luften, på bane samt i andre dele af den kollektive trafik. Vi løser også opgaver på post-, VVM- og havneområdet og i forbindelse med klagesagsbehandling på Transportministeriets område.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplanen beskriver styrelsens strategiske grundlag, herunder mission og vision, samt de indsatsområder, som styrelsen arbejder på det kommende år.

Læs mere

Ledelsesgruppen

Her finder du en oversigt over styrelsens direktion samt kontorcheferne for de forskellige fagenheder.

Læs mere

Bank og fakturering

Her finder du styrelsens bankoplysninger. Leverer din virksomhed varer eller ydelser til styrelsen, skal du sende regningen i form af en elektronisk faktura.

Læs mere

Gebyrer og afgifter

Styrelsens tilsyn er finansieret af de gebyrer og afgifter, som styrelsen opkræver for f.eks. godkendelser og licenser. Læs mere om de enkelte gebyrer og afgifter for de forskellige brancher.

Læs mere

Udbud i styrelsen

Regler for udbud i staten indebærer, at statsinstitutioner skal gennemgå deres opgaveportefølje for at identificere de opgaver, der er udbudsegnede.

Læs mere

Om hjemmesiden

Styrelsens hjemmeside skal gøre det nemt at finde information om styrelsens arbejdsområder, som bl.a. regeludvikling, tilsyn og udstedelse af godkendelser.

Om hjemmesiden

Senest opdateret 08-03-2024