Kriseinformation

Beredskabsstyrelsen har publiceret ’Forberedt på kriser’, der indeholder anbefalinger og råd til dig, hvis der skulle opstå en krise.

På transportområdet kan en krise som voldsomt vejr fx medføre oversvømmelser eller strømsvigt, der kan påvirke alle former for transport – også muligheden for at køre i eget transportmiddel.

I en krisesituation har Trafikstyrelsen ansvaret for at have et overblik over transportområdet og for at koordinere relevant kommunikation til myndigheder, operatører og borgere.

Gode råd og anbefalinger, hvis en krise påvirker transporten

 

  • Hold dig opdateret om eventuelle ændringer i trafikken på fx Rejseplanen eller Vejdirektoratets trafikinformation.
  • Vær opmærksom på, at myndighederne og operatørerne altid vil prioritere sikkerheden først. Det kan betyde, at trafikken kan være påvirket, også et stykke tid efter at den umiddelbare krise er overstået, fordi fx jernbaneskinner eller veje skal være sikre at køre på.
  • Husk, at busser og biler også kan blive påvirket af fx strømsvigt. Strømafbrydelser kan fx betyde at lyskryds går i sort, og at andre lysende tavler og signaler er slukker. Vis hensyn og sænk hastigheden og udvis ekstra opmærksomhed.
  • Dan dig et overblik over de transportformer, du er afhængig af, og overvej mulige alternativer. 
  • Hvis du bor afsides og har brug for hjælp til transport, så lav aftaler med naboer, familiemedlemmer og venner, som kan hjælpe, hvis der skulle være brug for det.

 

Du kan læse mere om Beredskabsstyrelsens generelle anbefalinger og råd til dig under en krise på brs.dk/da/forberedt

Senest opdateret 15-06-2024