Bæredygtigt byggeri

Samfundet har både ud fra en miljømæssig, social og økonomisk synsvinkel behov for en ambitiøs indsats omkring det bæredygtige byggeri. Blandt andet har bygningers energi- og ressourceforbrug stor betydning for hele samfundets energi- og ressourceforbrug, ikke blot ved fremstilling af byggevarer og opførelse af byggeri, men også i en længere årrække efter opførelsen.

Introduktion til bæredygtigt byggeri
Bæredygtigt byggeri består af en miljømæssig, en social og en økonomisk dimension. I det bæredygtige byggeri ses disse tre dimensioner som grundkvaliteter, der skal vægtes afbalanceret ud fra et livscyklusperspektiv og for byggeriet i sin helhed. De tre kvaliteter, som tilsammen kendetegner et bæredygtigt byggeri, dækker over en række forskellige forhold som skal indgå i planlægningen af bæredygtigt byggeri.

Læs mere om hvad det vil sige at bygge bæredygtigt i publikationen "Bæredygtigt Byggeri", som kan downloades via linket til højre. Formålet med publikationen er, at give en forståelse og definition af begrebet bæredygtigt byggeri og de forhold, der knytter sig hertil. I publikationen beskrives bæredygtigt byggeri i tekst og gennem konkrete eksempler. Publikationen henvender sig primært til byggeriets professionelle interessenter som bygherrer, entreprenører og rådgivere.  

Livscyklusvurdering (LCA) og totaløkonomi (LCC)
I menuen til venstre, kan du også finder værktøjer til beregning af bygningers totaløkonomi (LCCbyg) og livscyklusvurdering af bygninger eller bygningsdeles miljøpåvirkning (LCAbyg). At træffe beslutninger på baggrund af netop de langsigtede økonomiske og miljømæssige perspektiver er en væsentlig del af det at bygge bæredygtigt.

Sidst opdateret: 22.08.2019