Markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

For at sikre at byggevarer i kontakt med drikkevand i videst muligt omfang ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til vandet, er der krav om godkendelse før en byggevare markedsføres og sælges i Danmark.

OBS: Bekendtgørelsen er under fornyet eftersyn. Følg med her på siden.

I bekendtgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand er det fastsat, at byggevarerne kan markedsføres og sælges, hvis det kan dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af, er:
  1. godkendt i den danske GDV-ordning eller
  2. certificeret i Tyskland med et DVGW-certifikat eller
  3. godkendt i Holland med en ATA-godkendelse/The KIWA Water Mark eller
  4. typegodkendt i Sverige af enten RISE eller KIWA Sverige
GDV-ordningen er dermed frivillig i det omfang, at virksomheder, der sælger og markedsfører (producenter, importører og forhandlere) har dokumentation jf. ovenstående punkt 2-4.

Læs mere i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning til bekendtgørelsens krav her.

Byggevarer omfattet af bekendtgørelsen
Fabriksfremstillede byggevarer, herunder f.eks. vandhaner og armaturer og andre byggevarer, som er i kontakt med det kolde drikkevand, der er placeret fra indgang til ejendom og frem til tapstedet og er en fast del af drikkevandsinstallationen, er omfattet af reglerne.

Det fremgår af bekendtgørelsen, hvilke byggevarer der er undtaget kravet om godkendelse.

Spørgsmål til reglerne og GDV-ordningen
Spørgsmål vedr. sundhedsmæssig dokumentation i relation til markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand samt GDV-ordningen kan rettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på mail: GDV@tbst.dk eller telefonnummer: 7221 8800.

Mere information og vejledningsmateriale til ansøgninger om GDV-godkendelse findes her.
Mere information
Kontakt

Tlf.: 7221 8800Sidst opdateret: 22.08.2019