Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens sikkerhedsrapport

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver årligt en sikkerhedsrapport for jernbaneområdet.

På baggrund af bl.a. sikkerhedsrapporterne og de indberettede oplysninger om ulykker og forløbere til ulykker udarbejder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hvert år en sikkerhedsrapport for jernbaneområdet.

Rapporten bliver offentliggjort senest den 30. september og skal afdække:

  • Udviklingen i jernbanesikkerheden, herunder en samlet redegørelse for situationen i Danmark om udviklingen af de fælles sikkerhedsindikatorer
  • Vigtige ændringer i lovgivning og forskrifter om jernbanesikkerhed
  • Udviklingen vedrørende virksomheder med sikkerhedsgodkendelse eller sikkerhedscertifikat
  • Resultater og erfaringer fra tilsynet med infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat

Rapporten danner udgangspunkt for at vurdere, hvordan indsatsen omkring jernbanesikkerhed fremover kan opretholdes og forbedres.

Sidst opdateret: 15.07.2019