Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder

Som led i trafikaftalen "Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" af 12. juni 2012 er der etableret en pulje til at forbedre den kollektive trafik i yderområder.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer puljen med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne.

Sidste ansøgningsrunde var:

- 1. maj 2018.

Oversigt over projekter, der er tildelt støtte i 6. ansøgningsrunde.Kontakt
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Fuldmægtig
Sine Amelung
Mere information

Lovgrundlaget for pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder (ansøgningsrunde i 2018)

Bekendtgørelse nr. 81 af 29/01/2018

Lovgrundlaget for pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder

Bekendtgørelse nr. 117 af 2/02/2015

 

Sidst opdateret: 15.04.2019