Screening af S-togsbetjening

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i 2011 som led i de strategiske analyser screenet mulighederne for at ændre trafikeringen af Kystbanen til S-tog, samt supplere trafikken mellem Høje Taastrup og Roskilde med S-tog.

Som led i den strategiske analyse af hovedstadsområdet, der indgår i aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemført en screening med henblik på at:

- vurdere mulighederne på kortere sigt for udvidelser af S-togsbetjeningen til hhv. Helsingør og Roskilde.

- give et overslag for anlægsomkostninger og undersøge konsekvenserne for den øvrige regionaltogsdrift samt evt. øvrige trafikale perspektiver, materielsituationen, koblingen til signalprogrammet m.v.

Screeningen viser, at der med en S-togsløsning kan opnås en række fordele, blandt andet højere frekvens, flere forbindelser uden togskifte samt bedre rettidighed.

Analysen viser, at der kan være god samfundsøkonomi i at etablere S-togsbetjening til både Helsingør og Roskilde såvel på kort sigt som på længere sigt. Et godt resultat på kort sigt forudsætter koordinering med Signalprogrammet med beslutning senest i 2014. Et godt resultat på længere sigt forudsætter koordinering med næste udskiftning af S-togsmateriellet, som kan forventes at finde sted i årene omkring 2030 med beslutning omkring 2020-2025.

Kontakt
Fuldmægtig
Jan Jørgensen
Sidst opdateret: 30.08.2019