Arbejdsmiljøvejledninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver i samarbejde med Arbejdsmiljørådet for Luftfart løbende en række arbejdsmiljøvejledninger.

Vejledningerne beskriver, hvordan reglerne i lovgivningen om arbejdsmiljø skal fortolkes. De er ikke bindende for virksomhederne, arbejdsmiljøorganisationerne eller andre, men  bygger på regler (lov, bekendtgørelser og BL’er), som er bindende.

En arbejdsmiljøvejledning indeholder typisk oplysninger om arbejdsmiljøreglerne og/eller anbefalinger om, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres. En arbejdsmiljøvejledning kan bruges til at:

  • Uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne
  • Give eksempler på, hvordan kravene i reglerne i praksis kan efterkommes
  • Forklare lovgivningens områder og sammenhæng mv.

Nedenfor vises en oversigt over udgivne vejledninger, der frit kan downloades:

handbook-cover

Arbejdsmiljø Håndbog for besætningsmedlemmer

____________________________________________________________

 

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere

 Læs mere her...


 

 

Instruktionsmaterialer om god løfteteknik til piloter og kabinepersonale

 Læs mere her...


 

 

 

 

Temperaturforhold om bord på fly

Gennemgang af hvilke temperaturforhold der anses som optimale. 

Læs mere her...



 

 

 

 

Arbejdspladsvurdering

Reglerne for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, herunder metode og indhold samt sikkerhedsudvalgets rolle. 

Læs mere her


 ny udgave oktober 2015

Få arbejdsmiljø arbejdet i luften

Få idéer til arbejdet i arbejdsmiljøorganisationer inden for luftfarten. 

Se mere her


   

 

 

Miljø og trivsel i luften

Få input til at fremme medarbejdertrivsel og udvikle et sundt arbejdsklima.

Læs mere her... 


   

 

 

Lyd- og vibrationsmålinger i fly

Målinger på støjbelastning om bord.

Læs mere her...


   

 

 

Helkropsvibrationer

Fokus på helkropsvibrationer som fx helikopterpiloter ofte udsættes for. 

Læs mere her...


 

 

 

 

Headset til piloter

Få vejledning om hvilket headset der egner sig bedst i den konkrete situation om bord. 

Læs mere her... 


Støj i luftfarttøjer

læs mere her


Branchevejledning om ergonomi

Hensigtsmæssige arbejdsrutiner for piloter

Læs mere her...


Branchevejledning om ergonomi

Hensigtsmæssige arbejdsrutiner for kabinepersonale

Læs mere her...


Dæmp de uregerlige

En vejledning til håndtering af de uregerlige passagerer

Læs mere her... 


 

Støj og høreværn i kabinen

Hvad sker der, når du udsættes for kraftig støj?

Læs mere her... 


Mere information

En arbejdsmiljøvejledning er målrettet til arbejdsmiljøorganisationerne (repræsentanter for ledelse og ansatte) og deres brug i det interne arbejdsmiljøarbejde.

Sidst opdateret: 29.08.2019