Flyvning med droner i bymæssigt område

Hvilke regler gælder for flyvning med droner i bymæssigt område?

Nye regler (ændring af Lov om Luftfart er blevet vedtaget af Folketinget 31. maj 2016) træder i kraft 1. september. Derefter udstedes der ikke længere dispensation til dronevirksomheder efter BL 9-4/AIC B 08/14 (dispensationstilladelse). Derimod indføres der krav om uddannelse af droneførerne. Kravene fremgår af Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område (findes via dette link).

Reglerne findes her på engelsk.

Dronebeviser udsendes fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (se link)

Nye bestemmelser i bekendtgørelse vedrørende flyvning med droner i bymæssigt område

Bekendtgørelsen vedrørende flyvning med droner i bymæssigt område indeholder blandt andet følgende bestemmelser:
 • I bymæssigt område er det fortsat kun tilladt at flyve med droner i professionelt øjemed (nærmere definition findes i bekendtgørelsen).
 • Krav om registrering og forsikring fra AIC B-08/14 gælder stadig. Registreringen vil forsat skulle ske for hver enkelt drone.
 • Registrering af droner skal ske via en selvbetjeningsløsning på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.tbst.dk.
 • Droneføreren skal have et dronebevis, som kan erhverves på en af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt droneskole (uddannelsessted).
 • Bekendtgørelsen definerer kravene for at blive en godkendt skole, som kan uddanne til dronebevis
 • Man skal være fyldt 18 år for at kunne få et dronebevis.
 • Der er ikke længere et krav om, at virksomheden, der er ansvarlig for flyvning med droner, skal godkendes til droneflyvning. Droneføreren skal blot have et dronebevis. Dronebeviset er ikke knyttet til virksomheden men til den enkelte person.
 • For at sikre privatlivets fred er der krav om orientering og indhentning af tilladelser ved flyvning tæt på/over privat ejendom.
 • Orienteringspligten til politiet er 24 timer.
 • Alle former for fritidsflyvning med droner i bymæssigt område er således forbudt.
 • Reglerne indeholder en overgangsordning, således at personer, som er omfattet af en dispensation, jf. AIC B 08/14, kan udføre flyvning uden et dronebevis frem til 1. september 2017.  Disse personer vil få et dronebevis på merit, såfremt de opfylder de opstillede erfaringskrav til et dronebevis. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil informere nærmere herom på et senere tidspunkt.
 • Gebyr for registrering af droner og udstedelse af dronebeviser samt betaling for godkendelse af uddannelsessteder fremgår af gældende gebyrbekendtgørelse (ses på link).
  Lovpligtig anmeldelse til politi 24 timer før flyvning
  Ved erhvervsmæssig flyvning med mindre droner i bymæssigt område skal der, forinden flyvningen påbegyndes, ske underretning af politiet i den politikreds, hvor flyvningen skal gennemføres.

  Registreringen af flyvningen kan foretages via denne link.

  Registrering af droner
  Registrering af droner til professionel brug i bymæssigt område foretages via VIRK.DK. [link]

  Til uddannelsesstederne

  Virksomheder der ønsker at blive godkendt som uddannelsessted for droneførere efter bekendtgørelsen som er i høring kan henvende sig til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Johnny Bengtsson) for nærmere information om forventede krav og godkendelsesproces.

  Reglerne for uddannelsessteder er indeholdt i Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område.

  Sagsbehandling af ansøgning om at blive godkendt som uddannelsessted for droneførere afregnes efter den gældende timesats for sagsbehandling i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ansøgningsskema findes her.
  *
  Sidst opdateret: 07.11.2019