Flyvning med droner udenfor bymæssigt område

Nye bestemmelser vedrørende flyvning med droner udenfor bymæssigt område skal besluttes

Bekendtgørelsen vedrørende flyvning udenfor bymæssigt område vil blive udarbejdet i anden halvdel af 2016 og vil derefter komme i offentlig høring. Bekendtgørelsen vil blandt andet fastsætte følgende regler:

 • Krav om registrering. Kravet om registrering vil ikke gælde for droner, der udelukkende anvendes fra godkendte modelflyvepladser
 • Registrering af droner vil ske pr. ejer. Det vil sige, at en droneejer skal lade sig registrere én gang, uanset om vedkommende ejer en eller flere droner
 • Krav om forsikring af droner. Kravene til forsikringen vil være de samme som gælder for brug af droner i bymæssigt område. Som en serviceoplysning henleder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opmærksomheden på, at modelflyveklubber ofte tilbyder den krævede forsikring som en del af kontingentet
 • Krav om dronetegn, hvorved det sikres, at droneføreren har et kendskab til de grundlæggende regler for droneflyvning
 • Såfremt en dronefører er medlem af en anerkendt modelflyveorganisation, anses vedkommende for via sit medlemskab at have opnået et kendskab til de grundlæggende regler for droneflyvning svarende til den viden, der opnås ved et dronetegn. Derfor gælder kravet om dronetegn ikke for disse medlemmer
 • Prøve til dronetegn og registrering som droneejer bliver tilgængelig via en selvbetjeningsløsning på Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.tbst.dk
 • Børn under 15 år skal erhverve eget dronetegn men vil skulle have forældre til at registrere sine droner og hjælpe med at få dronetegn
 • Droner med en øget flyvesikkerhedsmæssig risiko (dvs. droner med en forventet maksimal vægt på 7 kg) må kun anvendes af børn under 16 år, hvis flyvningen foregår fra en godkendt modelflyveplads
 • Et dronebevis giver samme rettigheder til brug af droner udenfor bymæssigt område og i bymæssigt område
 • Kravene til afstand til bebyggelse m.v., som følger af Bestemmelser om Luftfart 9-4 (BL 9-4), forventes videreført
 • Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2017, men dette er endnu ikke endelig vedtaget.
  Indtil da gælder BL 9-4

 

Sidst opdateret: 07.11.2019