Branchepanelet for Luftfart

På denne side vil der løbende komme opdateringer om Branchepanelets arbejde i form af mødereferater og mødemateriale. Der vil også være en beskrivelse af panelets arbejdsområde i form af et fælles vedtaget Kommissorium.

Branchepanelets opgaver består i at sikre luftfartssikkerheden. Herunder er det hensigten, at Trafik- og Byggestyrelsen og de relevante aktører på området, mødes til en fælles dialog om relevante problemstillinger, der bør tages en luftfartsfaglig drøftelse om. Branchepanelet skal derfor bidrage til en styrket dialog mellem Trafik- og Byggestyrelsen og luftfartsområdets aktører, så der opnås en god gensidig forståelse af overordnede problemstillinger vedr. regulering, tilsyn og godkendelser inden for safety- og securityområdet.

Branchepanelets repræsentanter spænder vidt, herunder:

  • Dansk Industri og Brancheforeningen Dansk Luftfart
  • Dansk Erhverv (luftfragt)
  • Erhvervsflyvningens Sammenslutning
  • SAS
  • Kongelig Dansk Aeroklub
  • Københavns Lufthavne
  • Billund Airport
  • Dansam (provinslufthavnenes sammenslutning)
  • Naviair
  • Flyvebranchens Personale Union

 

Næste møde afholdes d. 24. august 2016.

Nedenfor vil der løbende findes referater samt muligt mødemateriale.

Mødereferater
Sidst opdateret: 20.02.2017