Ansøg om kompensation senest den 15. november 2019

En ny bekendtgørelse skal give mulighed for kompensation for ekstraudgifter til nyt helbredsbevis på luftfartsområdet. Læs mere og søg om kompensation her.

Du kan kun søge om kompensation for udgifter til nyt helbredsbevis eller uddannelsesudgifter, hvis dit helbredsbevis er kendt ugyldigt som følge af at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i april 2019 underkendte den flyvemedicinske klinik, der havde udstedt dit helbredsbevis.

Din ansøgning og alle påkrævede bilag skal være modtaget i styrelsen senest den 15. november 2019. Hvis vi ikke har modtaget alt det nødvendige materiale inden fristen, vil der ikke kunne træffes afgørelse om udbetaling af kompensation.

Når du har trykket på det link, der er relevant for dig, kan du læse mere om betingelserne for at få kompensation og åbne ansøgningsblanketten. Du kan vælge mellem dansk eller engelsk i højre hjørne af selve blanketten.

For personer, der søger kompensation for udgifter til fornyelse af helbredsbevis:
Ansøgning om kompensation for udgifter ved fornyelse af helbredsbevis som følge af ugyldighed.

For pilotelever, der søger kompensation for uddannelsesudgifter:

Ansøgning om kompensation for uddannelsesudgifter som følge af ugyldighed af helbredsbevis


Read more and apply for compensation
You can only apply for compensation for additional expenses related to the issuing of a new medical certificate or educational expenses if your previous medical certificate was withdrawn because the Aeromedical Center that issued your medical certificate had their certification withdrawn by The Danish Transport, Construction and Housing Authority in April 2019.

Once you have clicked on the link that is relevant for you, you can read more about the conditions for compensation and apply using the application form. You can switch between Danish or English using the dropdown menu in the right corner of the form.

For persons applying for expenses regarding renewal of the medical certificate

Application for compensation for expenses for renewal of your medical certificate due to withdrawal of your medical certificate

For students applying for compensation for educational expenses

Application for compensation for educational expenses due to withdrawal of your medical certificate

Sidst opdateret: 13.11.2019