Helbredsgodkendelse

Her på siden vil der kunne findes information om, hvilke helbredsmæssige krav der stilles for at få udstedt en helbredsgodkendelse indenfor luftfart.

Vi skal sikre, at ingen får udstedt certifikat eller bevarer sine certifikatrettigheder, hvis der på grund af fysiske eller psykiske helbredsproblemer er risiko for, at vedkommende ikke kan udøve certifikatrettighederne sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Derfor skal alle, der ansøger om udstedelse eller fornyelse af certifikat, opfylde kravene til helbredsmæssig godkendelse. Den helbredsmæssige godkendelse skal fornys med jævne mellemrum.

Reglerne er fastsat via EASA Part Medical, for at sikre ensartede europæiske helbredskrav. Nationalt er kravene til certifikatholderes helbred fastsat i BL 6-05 og primært i Part Medical.

Kontakt
Hvis du har brug for at tale med eller har spørgsmål til vores læger, kan du kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på Tlf. 7221 8800

eller sende en e-mail til: info@tbst.dk
Sidst opdateret: 07.11.2019