Lovgivning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har myndighed til at udgive lovgivning for trafik-, transport-, bygge-, og boligområdet. Find vej til de gældende love og regler nedenfor.

I Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens egen lovstofdatabase finder du alle de gældende love og regler for transport-, bygge- og boligområdet, mens du på retsinformation.dk også finder de tidligere historiske udgaver, som ikke længere gælder.

I forbindelse med, at styrelsen udarbejder ændringer til eller helt nye love og regler, indgår der en høringsproces, som vi annoncerer via vores nyhedsmail. Får at få hurtig besked, kan du abonnere på nyhedsmails indenfor dit fag- eller interesseområde.

Alle høringer over lovforslag, bekendtgørelser mv. indenfor Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens område, der har generel interesse for offentligheden, finder du også på Høringsportalen.


Al dansk lovgivning på Retsinformation.dk
Retsinformation.dk er det gratis for dig at søge i alle love, bekendtgørelser, cirkulærer, bestemmelser osv. som er udstedt i Danmark af ministerier og statslige styrelser.


Ny dansk lovgivning annonceres i Lovtidende
Hvis du ønsker at holde dig løbende orienteret, kan du abonnere på søgninger på lovtidende.dk.

Du kan definere en søgning på baggrund af emneord, dokumenttype og/eller ressortområde (fx Transport-, Bygnings- og Boligministeriet), og så vil du modtage en e-mail, hver gang der bliver publiceret nye dokumenter i Lovtidende inden for dine søgekriterier.


EU lovgivning

En væsentlig del af det lovmæssige grundlag for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejde er EU lovgivning. Du kan finde de gældende EU-retsforskrifter på EUR-Lex' hjemmeside.

Linket fører dig til EUR-Lex på dansk, men hjemmesiden findes på alle officielle EU-sprog. Vælg dit foretrukne sprog i EUR-Lex's øvre, højre hjørne.

Sidst opdateret: 12.03.2019