Informationsmøde

Onsdag den 20. februar 2019 afholdte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et åbent organisations- og virksomhedsrettet informationsmøde om konsekvenserne af Brexit. Informationsmødet var målrettet virksomheder og organisationer indenfor styrelsens ansvarsområder.

På informationsmødet oplyste Erhvervsstyrelsen indledningsvist om de overordnede konsekvenser af Storbritanniens udtræden af det indre marked, hvorefter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afholdte parallelle sektorspecifikke sessioner indenfor områderne luftfart, vejtransport og byggeri.

Alle oplæg ligger tilgængelige i højre kolonne.

Såfremt man som deltager i informationsmødet har kommentarer til informationsmødet eller gode idéer og input til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens håndtering af Brexit, hører vi meget gerne fra jer.

Skriv til os på brexit@tbst.dk
Sidst opdateret: 09.07.2019