Nye regler om mærkning af demensegnede plejeboliger
04.10.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger. Bekendtgørelsen skal sikre, at kommunerne indberetter oplysninger til styrelsen om, på hvilke punkter plejeboligernes/plejeboligcentrenes bygningsmæssige rammer er demensegnede. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. oktober 2017.

Bekendtgørelsen fastsætter regler og kriterier for en ny mærkningsordning, som har til formål at mærke plejeboliger i forhold til boligernes demensegnethed. Mærkningen belyser udelukkende de fysiske, bygningsrelaterede rammer og dermed ikke plejen af demente.

Bekendtgørelse indeholder krav om:
• Udfyldelse og indberetning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens skema ”mærkning af demensegnede plejeboliger”. Der skal udfyldes et skema for hvert plejeboligcenter, og de udfyldte skemaer skal indeholde alle påkrævede oplysninger
• Indberetningen skal foretages af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor plejeboligcentret er beliggende, og skal ske senest 1. december 2017

Baggrunden for bekendtgørelsen er regeringens aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ”en national demenshandlingsplan 2025: Et trygt og værdigt liv med demens”. Aftalen blev indgået den 15. december 2016 som opfølgning på satspuljeaftalen for 2016-2019. Et element i aftalen er, at der bliver indført en national mærkningsordning for demensegnede boliger.

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk via linket i højre kolonne.
Sidst opdateret: 04.10.2017