Udkast til AB 18 og ABR 18 er sendt i høring
02.02.2018

På vegne af AB-udvalget har Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen sendt udkast til AB 18 og ABR 18 i høring. Der er høringsfrist den 12. marts 2018.

AB-udvalget, som blev nedsat i 2015 og består af byggeriets parter, har til opgave at revidere betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed – det såkaldte AB-system - som i dag består af dokumenterne ABR 89, AB 92 og ABT 93.

AB-udvalget har nu udarbejdet udkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) og Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18), som i dag er sendt i høring.

 

Sidst opdateret: 02.02.2018