Det nye AB-system offentliggøres i dag
21.06.2018

AB-udvalget offentliggør i dag det nye AB-system (AB 18, ABR 18, ABT 18 m.m.) i en betænkning, som udvalgets formand har afleveret til transport- bygnings- og boligministeren. Udvalget anbefaler det nye AB-system anvendt fra 1. januar 2019.Bygge- og anlægsbranchen benytter sig af frivillige standardvilkår (almindelige betingelser) ved indgåelse af aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder og om rådgivning. Vilkårene kaldes samlet for AB-systemet og består i dag af AB 92, ABR 89 og ABT 93.

I 2015 nedsatte den daværende klima-, energi og bygningsminister AB-udvalget. Udvalget består af repræsentanter for byggeriets parter, som fik til opgave at revidere AB-systemet. Udvalget påbegyndte sit arbejde 6. maj 2015.

AB-udvalget har nu udarbejdet et nyt AB-system, som udvalget er enigt om og anbefaler anvendt fra 1. januar 2019. Det nye system omfatter:
  • AB 18, der erstatter AB 92
  • ABR 18, der erstatter ABR 89
  • ABT 18, der erstatter ABT 93
  • Appendikser (APP) om projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamenter
  • AB Forenklet
  • ABR Forenklet
Dokumenterne offentliggøres i en betænkning, som udvalgets formand i dag har afleveret til transport- bygnings- og boligministeren.

Betænkningen kan hentes som pdf fra i dag kl. 12.00 på Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Det vil være muligt at købe en trykt udgave af betænkningen via Rosendahls boghandel fra primo juli 2018.
Kontakt
Admin. medarbejder
Helle Søndergaard Jensen
Specialkonsulent
Sofie Grubb Turley
Sidst opdateret: 21.06.2018