Trafikstyrelsen foretager første politianmeldelse for at flyve ulovligt med en drone
27.05.2013

Dronerne – førerløse fly og helikoptere - er kommet til Danmark. Også i håndkøb, hvor disse små selvflyvende maskiner nu kan købes i detailhandlen og på nettet. Det er fuldt ud forståeligt, at der er mange, der finder disse interessante. Men som myndighed ser Trafikstyrelsen sig nødsaget til at indskærpe, at der er en meget klar lovgivning på området, som skal overholdes.

Trafikstyrelsen har netop indgivet en politianmeldelse for overtrædelse af tre af reglerne i luftfartsloven. Konkret drejer det sig om flyvning med drone i tæt bebygget område, for tæt på Københavns Lufthavn, samt højere end 100 meter. Alle disse ting er forbudt.

”Jeg forstår godt, hvis man ikke umiddelbart tænker over, at man bryder loven, fordi man flyver med sin nyindkøbte fjernstyrede helikopter. Men der er altså nogle meget klare regler på området, som skal overholdes, for ikke at kompromittere hverken flysikkerheden, privatlivets fred eller almindelige menneskers ve og vel på landjorden,” udtaler vicedirektør i Trafikstyrelsen Jesper Rasmussen.

Reglerne er ganske konkrete.

Hvis man flyver med en drone under 7 kg gælder følgende:

• Flyvningen skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare, og således at omgivelserne påføres så lidt ulempe som muligt.

• Afstanden til banen/banerne på en offentlig flyveplads, som angivet på Kort & Matrikelstyrelsens kort (kort 25 eller 1:50.000), skal være mindst 5 km.

• Afstanden til banen/banerne på en militærflyvestation, som angivet på Kort & Matrikelstyrelsens kort (kort 25 eller 1:50.000), skal være mindst 8 km.

• Afstanden til bymæssig bebyggelse og større offentlig vej skal være mindst 150 m.

• Flyvehøjden må højst være 100 meter over terræn.

• Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må ikke overflyves.

• De særligt følsomme naturområder, der er nævnt i regelsættet om førerløse fly (BL 9-4), må ikke overflyves

Hvis man flyver med en drone over 7 kg gælder følgende:

• Flyvning må kun finde sted fra en godkendt modelflyveplads, og skal finde sted inden for begrænsningerne af det luftrum, der hører til en anmeldt modelflyveplads.

• Flyvning må ikke finde sted, medmindre der er tegnet ansvarsforsikring Flyvningen skal udføres under en organisation/person, der er godkendt af Trafikstyrelsen.

”Trafikstyrelsen følger med stor interesse udviklingen inden for droner. Udviklingen og udbredelsen sker eksplosivt i disse år, og vi kan i fremtiden opleve store fordele ved brug af droner inden for overvågning af landbrug, redningsberedskab, opmåling osv. Men det nytter ikke at brugen af droner skaber andre problemer. Derfor må man nu engang følge de regler, der er,” forklarer Jesper Rasmussen.

Hvis man ønsker at vide mere, kan man læse mere om reglerne her. 

Sidst opdateret: 05.05.2015